According to Your Faith

*Bible Readings: Isaiah 29:17-2; Psalm 27:1, 4, 13-14; Matthew 9:27-31

What is faith?

It’s not your power, but rather an admission that the Power is not yours. This is very clear in Hebrews 11:1 – faith is in the area of our inabilities.

Sa panahon natin ngayon ang daling iligaw at kunin out of context yung words ni Jesus sa Matthew 9 na “according to your faith”. Everything is possible to those who believe, di ba? ‘Yan ang cheer at motivation ng mundo natin sa atin! “Go!” “Aja!””Kaya mo ‘yan!” “Maniwala ka lang!” Wait, maniwala saan? Kanino? Sa sarili mo? “Believe in yourself”?

That’s not faith. That’s just self-help. Motivation.

Motivation and inspiration is good, but Jesus is more than a motivational and inspirational speaker. He is the Word and the Message who must be preached!

The Bible is not about rules, steps, or guidelines. It was never about “do’s and dont’s” and definitely more than “right and wrong”. Nahulog na ang mga Pharisees sa pagkakamali na yun, to reduce the Scripture into mere laws. worse, kay Moses pa nila ina-attribute yung Laws. The Bible is about the Person of God. Kaya nga Christianity and discipleship is about a personal relationship. Relationship is person to person. God knows He is too powerful a being for us to know and understand kaya ioinadala Niya ang Kanyang Anak na si Jesus – the Personal image of the invisible God.

Kung ang faith natin ay nakasalalay kay God, ano ang pinaniniwalaan mong kayang gawin ng Diyos? Ang dami Niyang pangako na binanggit sa readings from Isaiah*. Beautiful promises! The Psalmist* also declared that the Lord is our light and salvation. Are we the kind of Christian that turns to God only for “salvation”? ‘Pag faith ba ang usapan ang lagi mo lang bukambibig ay “saved” ba ang isang tao o hindi?

I heard this from my friend Alvin Tugbo: kung ang tingin natin sa Diyos ay parang fire exit lang – savior lang mula sa apoy ng Impyerno – ang liit ng tingin natin sa Diyos. The Lord is our light. Ang lawak ng kahulugan at kabuluhan nun. Hindi lang ito tungkol sa kung mapupunta ka ba sa Langit o hindi. Heaven is God’s dwelling place. Handa ka bang manahan kasama Siya for eternity? Do you even know Him for you to desire to be with God for eternity?

How much do you love God? How much of His Words have you read? Masasabi mo bang mahal ko ang isang tao kung hindi ko man lang binubuksan o binabasa ang mga Messages Niya sa’yo? More than your salvation, is the Lord your Light?

Si Jesus ba ang Liwanag ng buhay mo (at hindi Meralco)? Kung hindi pa, baka nabubulagan ka lang. Lapit ka lang sa Kanya. Call unto Hik, ask for His mercy, and approach Him (Matthew 9:27). Believe in Him. Not in yourself, but in Him.

Will you let Him open your eyes?

At kapag nabuksan Niya na ang mata mo, will you spread word about Him through all the land kagaya ng mga bulag na pinagaling Niya?

I pray you will. 😊

One Comment

Add yours →

  1. I believe in Him!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: