All About The Author

I only write because I have met The Author.

JOEL means “YHWH (Yahweh or Jehovah) is GOD”!

I write to proclaim that!

Hindi ko pinangarap na magsulat. Hindi rin ito madali. Pero pagod na akong mabuhay nang ayon lang sa sarili ko – sa sarili kong plano at sarili kong mga pangarap. In fact, mahigit 14 years na ang nakakalipas, sinabi ko sa sarili ko na “pagod na akong mabuhay”. That is when I met Jesus. Kilala ko na Siya dati pa, nagserve pa nga ako sa altar Niya, pero kilala ko lang Siya bilang Hari at Diyos. Hindi personal. Hindi authentic at genuine.

Naririnig ko lang Siya at binibigkas ko lang ang pangalan Niya. Humihiling lang ako sa Kanya ng mga bagay. Pero nung sinabi kong, “Ayoko na!” biglang dumating Siya. Inabot ang kamay ko at hinila ako mula sa kinalulubugan ko. Iniahon ako. Hindi ko maintindihan nun yung nangyari, that’s why I spent the years after understanding Him, understanding what happened, and knowing Him more.

This website is not about me. It is about Him who says, “I AM“.

I write but He is The Author of my life – my Creator and my Savior – the very reason I am still alive, enjoying life to the full, and writing.

i-am-the-bread-of-life

And I believe that JESUS is the Son of God – the WORD who became flesh  and I declare Him as my Lord and Savior! Ang website na ito ay nag-eexist dahil sa Kanya at para sa Kanya.

Ako? I am nothing. Pero nung dumating si Kristo sa buhay ko, I got everything I need in Life. Nagkaroon ako ng direksyon, nasagot ang mga tanong ko, at nagkaroon ng buhay ang existence ko. Isa lang akong simpleng tagasunod Niya. Isang Simpleng Kristyano na tinitingnan ang mundo in a Heavenly at Biblical Perspective. Gusto ko lang ishare ang paglalakbay ko in this world while I am being guided in The Word.

I invite you to journey with me. Baka sakaling may matutunan ka. Baka mas makilala mo rin Siya. O baka sakaling may mga mali ako at maitamâ mo ako.

Let’s learn together! 😉

%d bloggers like this: